Läs detta innan du lämnar in anmälan om ibruktagande

Du kan lämna in en elektronisk anmälan om ibruktagande för ett fordon som ska registreras i Finland.

Användningen av fordonet i trafik kräver:

  • Anmälan om ibruktagande som Skatteförvaltningen har bekräftat
  • Gällande registrering i EU/EES-området eller förflyttningstillstånd
  • Trafikförsäkring

Glöm inte att också lämna in en bilskattedeklaration. Anmälan om ibruktagande av fordon är inte en bilskattedeklaration.

Mera information får du via länken Anvisningar

Lämna in anmälan »