Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX) startsida

Välkommen till deklarationstjänsten för införsel och utförsel (Arex)

Till deklarationstjänsten för införsel och utförsel (Arex) inlämnas deklarationer för varor som anländer till eller avgår från gemenskapen via Finland. Till AREX inlämnas också deklarationer för sådana varor från tredje land som varit i tillfälligt lager (s.k. transhipment-varor) och som omlastas. Via Webb-AREX kan du lämna in

-         summariska införseldeklarationer

-         ankomstanmälningar

-         anmälningar om uppvisande vid införsel

-         anmälningar om omdestinering (tidigare: anmälningar om avvikelse från bindande färdväg)

-         summariska utförseldeklarationer

-         anmälningar om uppvisande vid utförsel

-         anmälningar om utförsel

-         anmälningar om mottagande vid tillfällig lagring

-         anmälningar om lossningsresultat vid tillfällig lagring


OBS! Från och med 1.3.2023 inges summariska införseldeklarationer och ankomstanmälningar för försändelser som anländer med flyg från områden utanför EU till kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP)


OBS! Från och med 5.11.2022 kallas de summariska deklarationer som inges för varor som anländer med flyg från flygplatser i EU eller med båt från hamnar i EU för deklarationer för tillfällig lagring och såväl dessa som därtill hörande anmälningar av varors ankomst (i AREX anmälan om uppvisande) och anmälningar om lossningsresultat ska inges i Tullklareringstjänsten. 


I den här tjänsten kan du ännu bläddra bland sådana summariska deklarationer som ingetts före 5.11.2022 i denna tjänst. 


 

Tullens webbtjänster stöds av dessa webbläsarprogram: 

-        Edge 

-        Mozilla Firefox 

-        Google Chrome

 

Oidentifierade användare

 

Som oidentifierad användare kan man lämna in summariska införsel- och utförseldeklarationer för vägtrafik. Övriga deklarationer som finns angivna ovan kan dock endast lämnas in av Suomi.fi -användare. Upprätta en deklaration genom att klicka på Skapa summarisk införseldeklaration eller Skapa summarisk utförseldeklaration nedan. När du lämnat in deklarationen för handläggning vid Tullen får du ett MRN-nummer som du ska anmäla till tulltjänstemannen då du anländer till landet med transporten. Du kan skriva ut MRN-numret som en streckkod i samband med att du lämnar in deklarationen. Det går inte att skriva ut numret i ett senare skede.

>> Skriv ut streckkoden för snabbare gränsövergång

 

Suomi.fi-identifierade användare

 

Identifierade användare loggar in i AREX-tjänsten med Suomi.fi-identifikation och -fullmakter som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Som identifierad användare kan man följa med handläggningen av deklarationen via tjänsten. Man kan också spara deklarationer som utkast eller använda gamla deklarationer som underlag för nya summariska införseldeklarationer.

Identifierade användare loggar in i tjänsten genom att klicka på ”Inloggning med Suomi.fi-identifikation” ovan.

>> Läs mer om identifiering och befullmäktigande


>> Bekanta dig med tjänstens användaranvisningar

 

>> Dataskyddsbeskrivning

 

>> Webbtillganglighet

 

I vissa deklarationer krävs det att varubeskrivningen ska vara tillräckligt exakt. Beskrivningen görs antingen genom att ange varukoden med minst fyra siffrors noggrannhet som en beskrivning av varugrupp eller genom en varubeskrivning på motsvarande nivå. Kommissionen har publicerat riktlinjer om hur varubeskrivningen ska se ut (TAXUD/1402/2007).
Webbdeklareringen underlättas om deklaranten i förväg tagit reda på varugruppernas beskrivningar, t.ex. med hjälp av EU:s Taric-databas. Varukoderna hittas också i KN-nomenklaturen som finns på Tullens webbplats.

 

>> TARIC-söksystemet
>> KN-nomenklaturen


Systemmeddelanden

Har du just börjat sköta tullärenden eller är du redan en garvad veteran?

Läs hela meddelandet

Telefontjänst


Servicenummer tfn +358 295 5207 (må.-fr. 8-16.15)
0 cent/min. + lna/mta.

Ge respons  

Anvisning

 

I detta fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning i det övre högra hörnet av sidan.

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual