Tjänster

Via denna sida kan du lämna in Tullens deklarationer. Användarmanualer och stödnummer för de olika tjänsterna finns på tjänsternas egna sidor.

Deklarationstjänsten för transitering

Skapa en transiteringsdeklaration och skicka den till Tullen.

Deklarationstjänsten för export

Skapa en exportdeklaration och skicka den till Tullen.

Deklarationstjänsten för import

Skapa en importdeklaration och skicka den till Tullen.

Deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX)

Skapa införsel-/utförseldeklarationer och skicka dem till Tullen.

Tjänsten för inlämning av bilagor

Lämna in bilagor till Tullen

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns (ALA)

Ålands skattegräns

Skapa ett sammandrag av skattedeklarationerna vid import och skicka det till Tullen.

Intrastat-deklarationer

Skapa och bläddra i Intrastat-deklarationer.