Välkommen till Leverans av bifogade filer

Via programmet Webbliitu kan du ladda upp bilagor till import-, export- och transiteringsdeklarationer. Bilagor till deklarationer som lämnas via tjänsten Webbimport kan du skicka direkt via programmet: Webbimport

 

Villkoren för användning av tjänsten beskrivs närmare i Webbliitus användarvillkor.

 

Användningen av tjänsten förutsätter Suomi.fi-identifikation


Läs mer om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter här.

 

Vi rekommenderar att Tullens webbtjänster används med följande webbläsarprogram och deras versioner:
•Internet Explorer 8, 9 eller 10
•Mozilla Firefox 31
•Google Chrome 38

 

För att säkerställa att webbsidorna fungerar som de ska, rekommenderar vi att de ovan angivna versionerna av webbläsarna används.

Dataskyddsbeskrivning

 

Först måste du identifiera dig. Börja med att välja någon av följande:

Logga in (Suomi.fi)

Systemmeddelanden

Har du just börjat sköta tullärenden eller är du redan en garvad veteran?

Läs hela meddelandet

Telefontjänst

Tullens servicenummer

 

Anvisning

Ohje-ikkunasta löydät täytettävään kohtaan liittyvän pikaohjeen. Voit siirtää ohjeruudun haluamaasi paikkaan tarttumalla ohjeikkunan ylälaidasta hiirellä. Voit poistaa ohjeet näkyvistä Piilota ohje valinnalla.

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual