Bilskattedeklaration
Suomeksi
Anvisningar

Välkommen att göra en bilskattedeklaration!

Identifiering

Identifiera dig för att fylla i en deklaration eller se dina tidigare deklarationer.

Identifiering krävs eftersom deklarationen omfattar konfidentiella uppgifter.

Du kan bekräfta din identitet med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Från och med 10.6.2020 kan företag använda Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter i tjänsten för bilskattedeklarationer. Bilskatteärenden hanteras i bilbeskattningens webtjänst med en fullmakt för bilskatteärenden. Tills vidare kan företag också besöka tjänsten med Katso-behörigheten "Skatteförvaltningens bilbeskattning". Katso-autentiseringen tas helt ur bruk senast 31.12.2020. Därefter kan företagen endast använda Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakter.