Välkommen till Deklarationstjänsten för import

Vilka tulldeklarationer kan du inge i tjänsten?

Från och med den 19 april 2021 kan du i denna tjänst inge importdeklarationer för aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning. I tjänsten hittar du också förtullningar som du gjort före den 19 april 2021. Om du förtullar varor för fri omsättning gå till Tullklareringstjänsten. I Tullklareringstjänsten kan du inge importdeklarationer med tullförfarandekoderna 40 eller 01, 07, 42, 45, 61, 63 eller 68. Observera att tullförfarandekoden 49 har ändrats till 40. Tullklareringstjänsten används också när man ansöker om tilldelning av en tullkvot eller tillämpar tillstånd till handlingar som saknas.

Inloggning i tjänsten:

Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”.

En postförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom 20 dagar från ankomstdagen.

Om försändelsen inte förtullas och skatterna inte betalas inom tidsfristen skickar Posten den tillbaka till avsändaren. Du kan förtulla försändelsen genast

eller

  • när du fått Postens ankomstavi antingen per post eller elektroniskt (Netposti).

När förtullningen är klar och din betalning registrerats hos Tullen, skickar Posten försändelsen till dig eller så kan du hämta den på Postens avhämtningsställe. Postens tjänst för försändelseuppföljning

En fraktförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom den av fraktföraren angivna tidsfristen.

Fraktföraren ger dig en tidsfrist och transportuppgifter för förtullning av fraktförsändelsen. Du får ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Skicka överlåtelsebeslutet till fraktföraren enligt de anvisningar du fått från fraktföraren.

 

Val av varukod

Privatpersoner: Om du inte hittar varan som du vill tullklarera på den färdiga varulistan, kan du fråga om rätt kod hos kundservicen, tfn 0295 5206 eller 0295 5201 eller så kan du söka varukoden i  Fintaric-söktjänsten.

Företag: Ta reda på varukoden på förhand i Fintaric-söktjänsten eller fråga kundservicen, tfn 0295 5207.

Dataskyddsbeskrivning            

 Webbtillganglighet

 

anvandarvillkor

 

 

Först måste du logga in i tjänsten. Börja med att välja:

Logga in

Systemmeddelanden

Just nu går det inte att bläddra bland eller kopiera gamla transaktioner

Läs hela meddelandet

Har du just börjat sköta tullärenden eller är du redan en garvad veteran?

Läs hela meddelandet

Suomi.fi-identifikation tas den 6 juni 2020

Läs hela meddelandet

Importförtullningstjänsten för privatpersoner förnyas 11.2

Läs hela meddelandet

New Import Declaration Service for private persons to be launched on 11 February

Läs hela meddelandet

Visa alla meddelanden

Telefontjänst

Vanliga frågor >>

Företagskunder,
tfn  0295 5207
må-fre. 8-18 (sommaren 8-16)
0 cent/min. + lna/mta.

Ge respons >>

Kunder på Åland tfn 0295 527 018 (Må. - fr. kl. 9-15) eller via e-post.

 

Anvisning

I detta fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning.

 

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual