Välkommen till Deklarationstjänsten för import

Välkommen till Deklarationstjänsten för import

 

Via Deklarationstjänsten för import kan du tullklarera din försändelse och betala importskatterna först när du fått en ankomstavi för försändelsen. När du tullklarerat försändelsen med lyckat resultat, skickas postförsändelsen direkt till närmaste postkontor eller hem till dig. En postförsändelse kan tullklareras när Postens försändelseuppföljning visar ett meddelande som säger att försändelsen har anlänt till tullager och att mottagaren har 20 dagar tid att ta hand om tullklareringen från och med ankomstdagen. I meddelandet nämns också uppgifter om försändelsens ankomstdag, registrering och läge (TULLPOST/Vanda 01530 01534).
Postförsändelserna ska tullklareras och importskatterna betalas inom 20 dagar efter ankomsten. Posten skickar försändelsen tillbaka till avsändaren efter dessa 20 dagar.  Om din försändelse är en fraktförsändelse kan du skriva ut ett överlåtelsebeslut från Deklarationstjänsten för import. Fraktföraren lämnar ut varan till dig mot överlåtelsebeslutet.

 

För att använda Deklarationstjänsten för import krävs att man identifierar sig. Privatpersoner ska ha en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. Företag ska ha en Katso-kod som beviljas av Skatteförvaltningen.

 

Observera att du kan lämna in tulldeklarationen först när du fått ankomstavin från fraktföraren. Ankomstavin innehåller de uppgifter som behövs vid tulldeklareringen. Ta vid behov kontakt med fraktföraren.

Tullens webbtjänster stöds av följande versioner av följande webbläsarprogram:

  • Internet Explorer 9, 10, eller 11
  • Mozilla Firefox 38 (ESR)
  • Google Chrome 46


När du använder andra webbläsare, t.ex. Safari, kan det förekomma problem och det kan hända att inlämnandet av deklarationen inte lyckas. Om du använder Apples produkter, rekommenderas det att du laddar ner webbläsaren Mozilla/Firefox for Apple

Privatpersoner: Du kan snabba upp din tulldeklaration genom att på förhand kontrollera om dina varor ingår i Deklarationstjänsten för import varulista. Om du inte hittar varorna på listan så kan du fråga efter den rätta koden från tullrådgivningen för privatkunder eller från servicenumret för Deklarationstjänsten för import privatkunder.
Företag: Om nödvändigt, ta reda på varukoden i förväg från säljaren eller från Taric-söktjänsten. Du kan också fråga efter varukoden från tullrådgivningen eller genom ett elektroniskt meddelande.

 

Mera information om förtullning

Först måste du logga in i tjänsten. Börja med att välja:

Privatperson

Systemmeddelanden

störningar i e-post

Läs hela meddelandet

Telefontjänst

Privatkunder,
tfn  0295 5206

Företagskunder,
tfn  0295 5207
må-fre. 8-18
0 cent/min. + lna/mta

Vanliga frågor >>

Ge respons >>

Kunder på Åland tfn 0295 527 018 (Må. - fr. kl. 9-15) eller via e-post.

 

Anvisning

I detta fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning.

 

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual