Välkommen till Deklarationstjänsten för import

Trygga dina tullärenden!
Ta i bruk Suomi.fi nu –
användningen av Katso upphör 31.12.2020. Försäkra dig också om att ditt företag har ett EORI-nummer

Inloggning i tjänsten:

Företag använder Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid inloggningen i tjänsten. Personen som inger tulldeklarationer behöver en fullmakt av företagets verkställande direktör eller av någon annan person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som erhållit fullmaktsrätt av endera av dessa. Om företaget använder sig av ett ombud, kan man göra befullmäktigandet i Suomi.fi-tjänsten eller på något annat valfritt sätt. I denna tjänst används Suomi.fi-fullmaktskoden ”Tullklarering”.

Företag som ännu inte kan använda Suomi.fi-identifikation kan fortfarande använda sina Katso-koder. Katso-koden ska vara försedd med behörigheten TULL Tullklarering.

Företag och samfund

Identifiera dig med en Katso-kod. Du behöver en Katso-huvudanvändarkod eller en Katso-kod med behörigheten TULL - Tullklarering.

En postförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom 20 dagar från ankomstdagen.

Om försändelsen inte förtullas och skatterna inte betalas inom tidsfristen skickar Posten den tillbaka till avsändaren. Du kan förtulla försändelsen genast

eller

  • när du fått Postens ankomstavi antingen per post eller elektroniskt (Netposti).

När förtullningen är klar och din betalning registrerats hos Tullen, skickar Posten försändelsen till dig eller så kan du hämta den på Postens avhämtningsställe. Postens tjänst för försändelseuppföljning

En fraktförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom den av fraktföraren angivna tidsfristen.

Fraktföraren ger dig en tidsfrist och transportuppgifter för förtullning av fraktförsändelsen. Du får ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Skicka överlåtelsebeslutet till fraktföraren enligt de anvisningar du fått från fraktföraren.

Deklarationstjänsten stöds av följande webbläsare i följande versioner:

  • Internet Explorer 10 eller 11 (Obs. Internet Explorer version 11 stöder för tillfället inte betalningar som görs via Tullens e-tjänster)
  • Mozilla Firefox 38 (ESR)
  • Google Chrome 48
  • Om du använder Apples produkter, rekommenderar vi att du laddar ner webbläsaren Mozilla/Firefox for Apple.

 

Val av varukod

Privatpersoner: Om du inte hittar varan som du vill tullklarera på den färdiga varulistan, kan du fråga om rätt kod hos kundservicen, tfn 0295 5206 eller 0295 5201 eller så kan du söka varukoden i  Fintaric-söktjänsten.

Företag: Ta reda på varukoden på förhand i Fintaric-söktjänsten eller fråga kundservicen, tfn 0295 5207.

Dataskyddsbeskrivning            

 Webbtillganglighet

 

Först måste du logga in i tjänsten. Börja med att välja:

Logga in

Systemmeddelanden

Just nu går det inte att bläddra bland eller kopiera gamla transaktioner

Läs hela meddelandet

Har du just börjat sköta tullärenden eller är du redan en garvad veteran?

Läs hela meddelandet

Suomi.fi-identifikation tas den 6 juni 2020

Läs hela meddelandet

Importförtullningstjänsten för privatpersoner förnyas 11.2

Läs hela meddelandet

New Import Declaration Service for private persons to be launched on 11 February

Läs hela meddelandet

Visa alla meddelanden

Telefontjänst

Privatkunder,
tfn  0295 5206

Företagskunder,
tfn  0295 5207
må-fre. 8-18 (sommaren 8-16)
0 cent/min. + lna/mta.

Vanliga frågor >>

Ge respons >>

Så här förtullar du på nätet – anvisningsvideo för Deklarationstjänsten för import >>

Kunder på Åland tfn 0295 527 018 (Må. - fr. kl. 9-15) eller via e-post.

 

Anvisning

I detta fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning.

 

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual