Välkommen till Deklarationstjänsten för import

Anvisningsvideo för deklarationstjänsten för import: Så här förtullar du på nätet

I deklarationstjänsten för import kan du tullklarera, dvs. förtulla, din försändelse och betala importskatterna 24/7. Du kan också kopiera tidigare förtullningar som underlag för en ny deklaration. Posten eller fraktföraren meddelar dig om du ska förtulla din försändelse.

Inloggning i tjänsten:

Privatpersoner

Identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller med certifikatkort. Därtill ska du ha en finsk personbeteckning. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig.

Företag och samfund

Identifiera dig med en Katso-kod. Du behöver en Katso-huvudanvändarkod eller en Katso-kod med behörigheten TULL - Tullklarering.

En postförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom 20 dagar från ankomstdagen.

Om försändelsen inte förtullas och skatterna inte betalas inom tidsfristen skickar Posten den tillbaka till avsändaren. Du kan förtulla försändelsen genast

eller

  • när du fått Postens ankomstavi antingen per post eller elektroniskt (Netposti).

När förtullningen är klar och din betalning registrerats hos Tullen, skickar Posten försändelsen till dig eller så kan du hämta den på Postens avhämtningsställe. Postens tjänst för försändelseuppföljning

En fraktförsändelse ska förtullas och skatterna betalas inom den av fraktföraren angivna tidsfristen.

Fraktföraren ger dig en tidsfrist och transportuppgifter för förtullning av fraktförsändelsen. Du får ett överlåtelsebeslut från deklarationstjänsten för import. Skicka överlåtelsebeslutet till fraktföraren enligt de anvisningar du fått från fraktföraren.

Deklarationstjänsten stöds av följande webbläsare i följande versioner:

  • Internet Explorer 10 eller 11 (Obs. Internet Explorer version 11 stöder för tillfället inte betalningar som görs via Tullens e-tjänster)
  • Mozilla Firefox 38 (ESR)
  • Google Chrome 48
  • Om du använder Apples produkter, rekommenderar vi att du laddar ner webbläsaren Mozilla/Firefox for Apple.

 

Val av varukod

Privatpersoner: Om du inte hittar varan som du vill tullklarera på den färdiga varulistan, kan du fråga om rätt kod hos kundservicen, tfn 0295 5206 eller 0295 5201 eller så kan du söka varukoden i  Fintaric-söktjänsten.

Företag: Ta reda på varukoden på förhand i Fintaric-söktjänsten eller fråga kundservicen, tfn 0295 5207.

Dataskyddsbeskrivning            

 

Först måste du logga in i tjänsten. Börja med att välja:

Privatperson

Systemmeddelanden

eIDAS identification of a foreign EU-citizen is not yet possible in the Import Declaration Service

Läs hela meddelandet

eIDAS-identifikation för utländska privatpersoner är ännu inte möjlig i deklarationstjänsten för import

Läs hela meddelandet

IE 11 Stöder inte i Deklarationstjänsten för import

Läs hela meddelandet

Telefontjänst

Privatkunder,
tfn  0295 5206

Företagskunder,
tfn  0295 5207
må-fre. 8-18 (sommaren 8-16)
0 cent/min. + lna/mta.

Vanliga frågor >>

Ge respons >>

Så här förtullar du på nätet – anvisningsvideo för Deklarationstjänsten för import >>

Kunder på Åland tfn 0295 527 018 (Må. - fr. kl. 9-15) eller via e-post.

 

Anvisning

I detta fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning.

 

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual