Punktbeskattning – startsida

Webbveivi är Tullens webbtjänst för punktskatteärenden. Via tjänsten kan du

  • lämna in punktskattedeklarationer
  • ansöka om skatteåterbäring (dock inte skatteåterbäring till energiintensiva företag)
  • beräkna och betala punktskattesäkerheter för enstaka transporter
  • se på sina tidigare beskattnings- och återbäringsbeslut

Användningen av Webbveivi kräver elektronisk identifiering. Företag loggar in i tjänsten med Katso-koder och privatpersoner med bankkoder eller genom mobil identifiering.
OBS! Läs det här om du importerar produkter som omfattas av punktbeskattning från ett land utanför EU:


Punktskattedeklarationen inlämnas inte via Webbveivi, om produkterna har importerats från ett land utanför EU och punktskatterna tas ut i samband med förtullningen.

Om den som har importerat produkterna från ett land utanför EU är registrerad kund hos Tullen, kan kunden dock lämna in punktskattedeklarationen via Webbveivi.


Systemmeddelanden

Inga meddelanden.

Telefontjänst

Telefontjäns
029 497 154 (fi), 029 497 155 (sv)
(mån–fre kl. 9–16.15)
0 cent + lna/msa

Rådgivning ges på finska och på svenska

Ge respons

 

Anvisning

I detta fönster visas en snabbanvisning för det fält du håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Du kan dölja fönstret genom att klicka på Dölj anvisning.

Anvisningar inte tillgängliga

Användarmanual